Kaminari Inabikari Ryu

Duchovný aspekt

Duchovný aspekt je základnou a najpodstatnejšou časťou celého výcviku, stávajúci sa zdokonaľovaním civilizácie čoraz ťažším, nakoľko samotné jeho pochopenie a aplikovanie vyžaduje hlbšie vnímanie. Aj keď sa začína od toho najjednoduchšieho, je to práve táto jednoduchosť kameňom úrazu, lebo stačí len vnímať odozvu vlastného tela na vykonávaný pohyb. Pokiaľ nie sme dostatočne uvoľnení a nepoužívame len nutné množstvo svalovej hmoty, nedokážeme vnímať, ktoré časti tela sa začnú napínať, ale pritom nie sú potrebné pre vykonanie pohybu. Hlava vydávajúca príkaz nie je v súlade s telom, lebo jej chýba práve vnímanie a niekoľkonásobne predimenzuje celkový pohyb. Obrátenie vnímania do vnútra vlastného tela je predpoklad pre samostatnú prácu medzi tréningami a samozdokonaľovaní sa. Zjemňovaním vnímania začneme pociťovať vnútorný tok energie v tele, ktorá je riadiacou jednotkou pre vykonávania techník a nie samotná myseľ. Technika má len zásadné body, ktoré treba dodržať (odliatok), prispôsobiť a upraviť na vlastné telo, pohybové možnosti a momentálne obmedzenia (dobrúsenie) a práve k tomu je potrebné vnímanie vnútorného toku energie. Bez nej ostáva telu tvrdosť a nedokážeme správne vykonať samotnú techniku, vnímať pohyby protivníka a adekvátne reagovať spustením vlastného pohybu s minimálnou námahou. Spustenie plynulého a nepretržitého toku energie v tele, vnímanie a zosúladenie sa s energiami plynúcimi vôkol (protivník), až k uvoľneniu energetického tela (podstaty) a vytvoreniu zdania nepôsobenia, súladu a vyrovnanosti. Potom sa začína skutočné učenie umenia.