Kaminari Inabikari Ryu

Letný výcvikový tábor 2023

Termín: 31.7. - 5.8.2023

Miesto konania: okres Banská Štiavnica, obec Podhorie - Žakýl.

Zraz: 31.7.2023 v časti Žakýl, pred domom č. 135 s odchodom do výcvikového priestoru o 16:00 hod alebo priamo vo výcvikovom priestore.

Doprava: individuálna (vlakom - Žiar nad Hronom, autobusom - Žiar-Štiavnica, BA-Štiavnica, v obidvoch prípadoch prechádza cez Podhorie).

Ubytovanie: vlastné vo voľnej prírode - sieť na spanie pre stálych účastníkov.

Strava: vlastná.

Výstroj: vhodné oblečenie do každého počasia, pevná obuv (na boso pri otužilých chodidlách), zabezpečenie vlastného ubyto­vacieho priestoru pred vlhkosťou, prostriedky pre vytvorenie ohňa a iné vhodné predmety. Stály účastník – železná rezerva.

Výzbroj: dýka, prípadne viac­účelový sekáč, ďalšie podľa vlastného uváženia – stály účastník: poľná lopatka, sekera.

Nedovolené: variče na palivo, ktoré nie je bežne dostupné v prírodnom prostredí, pokiaľ neslúži, ako núdzový vykurovací prostriedok mimo takého, ktorý obsahuje plynné palivo (propán, bután, propán/bután).

Náplň výcviku: Malá sekera

Použitie malej sekery s prácou zápästia s pohybom po ruke, hlavne pri vyťahovaní. Nad­väzuje na štítové techniky.

Úprava: Malá sekera s celkovou dĺžkou do 28 cm s váhou hlavy sekery 0,4 – 0,5 kg s otvorom na konci poriska pre uchytenie padákovej šnúry (paracord), alebo obdobnej rep šnúry s dĺžkou 113 cm (úprava dĺžky sa bude robiť podľa osobných špecifikácií, až na mieste), čím sa dá použiť sekera aj na dlhšiu vzdialenosť. Ostrie sekery obaliť kovovým plechom v tvare V so zahnutými okrajmi na koncoch ostria, bez ostrých hrán s prelepením páskou. Pri kovaných hlavách sekery odporúčam ostrie najprv obaliť medeným, prí­padne hliní­kovým plechom a až následne obaliť kovovým, aby nedošlo k otupeniu ostria. Zobrať aj dostatočné množstvo pásky na opravu pri odlepení.

Cena výcvikového tábora: 30 € Nová cena!

Tábor je prístupný každému záujemcovi nad 15 rokov.