Kaminari Inabikari Ryu

Spôsob výučby

Spôsob výučby ninjutsu sa takmer nelíši od spôsobu pripravovania sa adeptov a žiakov v 14 storočí. Na zreteľ je samozrejme braný súčasný spôsob života a rozdielna mentalita ľudí, ktorí začínajú kráčať po ceste bojovníka. Preto sa zvyšuje náročnosť kladená na vnímanie a hlavne duševnú činnosť pre východné kultúry tak samozrejmú. So spôsobom výučby v takomto prevedení sa nestretnete v žiadnej oblasti bojového umenia známeho v našich zemepisných oblastiach.

Učiteľ - neučí, len ukáže cestu po ktorej musí žiak prejsť až k miestu, kde ho zas počká. Usmerní a opraví nedostatky, ktorých sa dopustil žiak na ceste pri prekonávaní jedno­tlivých prekážok. Potom mu ukáže novú cestu.

Žiak - tréning je miestom na získanie nových vedomostí a zručností v základnej podobe. Každodenným cvičením si vedo­mosti zdokonaľuje a prispôsobuje podľa svojej telesnej štruktúry (stavby tela) a pohybových schopností (menia sa dĺžkou prejdenej cesty). Nepresnosti sú skorigované počas tréningu s doplnením nových vedomostí. Rýchlosť postupu a zvládnutie techník, závisí od úsilia samotného žiaka.

Tréning - počas celého roka bez ohľadu na počasie (dážď, chlad, zima) sa trénuje vo voľnej prírode, čím sa zachováva úplná podstata bojového umenia.

Žiak je vedený k vytváraniu poznat­kov počas cvičenia a vnímania svojho tela a jednotlivých pohybov do takej miery, že na jednotlivé časti techník prichádza sám s pomocou usmernenia učiteľa. Dôležité je venovaniu sa samotnému cvičeniu, bez odvádzania pozornosti iným smerom počas výučby. Získané poznatky samostatnou prácou zdokonaľuje, aby svoj pokrok predostrel na najbližšej výučbe. Samostatnosť práce podmieňuje aj neskoršie zvládnutie duševnej prípravy a prácu s vnútornou energiou, kde je žiak odkázaný len na rady učiteľa a svoje vnímanie.

Vzdanie úcty pozdravom

Vzanie úcty pozdravom nie je forma prejavu úcty danej osobe, ale výške vedomostí a zručností, ktoré má. To je to, čo od neho môžeme získať a ukázanie cesty, po ktorej už prešiel.

Hlboký úklon

Kľakneme si na pravé koleno tak, aby bolo kolmo na podklad. Ľavú nohu dáme pred seba v prirodzenej polohe, pričom chodidlo je položené na podklad a holenná časť smeruje naň kolmo. Medzi stehnom a lýtkom v kolennej jamke je 90° uhol. Pravú ruku priložíme k telu, ako keby držala rúčku meča, ktorý je zasunutý za pásom na ľavej strane. Predlaktie sa dotýka pupku. Ľavá ruka sa vystrie v prstoch a dlani, pričom palec je pritlačený na hranu dlane. Takto vystretá časť ruky sa oprie o hrudnú kosť palcom, prsty smerujú pod bradu. Hlavu mierne skloníme a očami pozo­rujeme toho, komu prejav venujeme.

POUŽITIE:

  • na začiatku a konci tréningu.
  • počas tréningu, keď sa chceme niečo opýtať majstra a vyššieho.

Mierny úklon

V stoji priložíme len ruku s vystretými prstami a dlaňou k hrudnej kosti a mierne sa ukloníme hlavou (budhistická forma).

POUŽITIE:

  • mimo tréningu.
  • počas tréningu, keď sme oslovení.

V pozdrave zotrvávame dovtedy, pokiaľ si nás nevšimne vyšší a nenaznačí nám to pokynom. Potom zaujmeme normálnu polohu. Keď sme ukončili svoju komunikáciu, alebo nás vyšší prepustil, dáme sa do pozdravu a pokračujeme vo svojej činnosti. Ak sme v pozdrave a vyšší nám nedá pokyn, vedieme celú komunikáciu v pozdrave, pokiaľ nie sme prepustený.

9 zásad ninju školy Hromu a blesku

Zásady sú univerzálne traktáty vytvorené podľa taoistických princípov, obsahujúce skryté formy a aspekty v súvislostiach.

1. "Najjasnejšia hviezda tiahne ostatné" (Nadriadený je technicky vyšší ninja)

Rozhoduje o konaní skupiny a nižších ninjov pri bojovej akcii, ostatní sa vyjadrujú k pokynom vyššieho.

2. "Prameň silný je toľko len, koľko zásob má" (Spoliehať sa na svoje schopnosti a bojové umenie)

V boji ninja vychádza so svojho umenia, skúseností a bojovej taktiky. Sám sebe je oporou (dvojité krytie) a spoločníkom počas akcie, aj keď je v skupine.

3. "Tiahnu vtáci rok čo rok" (Ísť za cieľom postupne a systematicky)

Prehodnotenie variant na dosiahnutie cieľa, vžiť sa do pocitov protivníka a jeho reakcií. Nasle­dovné odstránenie prekážok, alebo ich obídenie.

4. "Cestu k moru si nájde rieka" (Nevzdať sa vytýčeného cieľa)

Pri neúspechu stiahnutie len predstierané a po určitom čase znovu pokus o dosiahnutie cieľa novou cestou po prehodnotení predošlej.

5. "Mesačný svit zrkadlí sa v hladine" (Myseľ pokojná a čistá)

Nepreniknú rušivé vplyvy jeho nálad, emócií a má len vplyv motivácia, ktorá ju úplne stimuluje.

6. "I keď voda tečie dole len, k prameňu sa vráti" (V každej situácii byť ninjom)

Riadenie sa zásadami v každej životnej situácii.

7. "Bezútešné je kráčať sám" (Nikdy nezomrieť sám)

Najzávažnejšia zo zásad. V bojovej akcii, ak nie je inej možnosti, zomrieť s čo najväčším počtom protivníkov. Netýka sa to pokojnej smrti.

8. "Strom bez koreňov v práchno sa obracia" (Zrada je pomalá smrť)

Spreneverenie sa umeniu ninjov, alebo zásadám je psychický úpadok, pri väčšom priestupku trest ninjov. Najnižším trestom je smrť.

9. "Z prapočiatku jest" (Ninja je démon)

Noc je jeho kabátom, jeho pomoc­níkom, skrýšou, je jej súčasť. Svojim bojovým umením je ako démon, bez možnosti porazenia, smrť sama.