Kaminari Inabikari Ryu

FAQ - najčastejšie kladené otázky

Predtým, ako nám napíšete svoj dotaz, skúste ho pohľadať na tejto stránke. Možno sa to pýtal už niekto pred vami. Tu sú najčastejšie kladené otázky:

 1. Kedy bude najbližší nábor?

  Termín ďalšieho náboru závisí od dosiahnutia určitej vedomostnej úrovne súčasnej skupiny žiakov. Ak nechcete čakať na ďalší nábor, môžete sa prísť pozrieť na tréning každý utorok v čase a na mieste uvedenom v časti Nábor nových členov.

 2. Môžem navštevovať vašu školu aj keď som žena/dievča?

  Áno, vyučujeme aj ženy. Jedinou podmienkou je vek minimálne 15 rokov.

 3. Môžem sa zúčastniť letného tábora, ak nie som žiakom školy?

  Áno, tábor je prístupný pre každého záujemcu s vekom nad 15 rokov.

 4. Chcem cvičiť ninjutsu, ale v mojom okolí nie je žiadna škola ani pobočka. Čo robiť v takomto prípade?

  Jediná možnosť je zohnať si ešte 4 ďalších záujemcov a po dohode s majstrom založiť pobočku školy vo vašom okolí. Bližšie info v časti Pobočky a kontakty.

 5. Stávajú sa na tréningu úrazy?

  Stávajú sa v prípade nepozornosti, nezvládnutej techniky, či narastenie ega žiaka pri prevádzaní techník. Vo väčšine sú len povrchového charakteru (odreniny, škrabance, modrina).

 6. Vyučuje škola útočnú formu boja?

  Učí spôsob, ako prekonávať prekážky a tie môžu byť naozaj rôznorodé. Proti útoku (tlaku) odpovedáme adekvátnou obranou (usmernením), aby útok nepokračoval, alebo nehrozil. Pasívny útok vytvára prekážka stojaca v našej ceste, tú spôsobom, ktorý si zvolíme, prekonávame. Nevytvárame žiadne pôsobenie (silové), ktorá by nebola v súlade s prírodnými zákonitosťami. Je to obranná forma boja.

 7. Naučím sa u vás biť?

  Nie. Radšej sa treba pozrieť po niečom inom.

 8. Učia sa aj nejaké magické úkony?

  Áno, dá sa to tak nazvať, lebo aj usmerňovanie energie vlastného tela sa môže sem zaradiť.

 9. Ako rýchlo dokážem zvládnuť technický stupeň mladšieho žiaka?

  To je dosť individuálna záležitosť, ale ak vezmem nejaký priemer, z ktorého je vylúčený vplyv vonkajších prekážok, tak za cca 10 rokov.

 10. Kedy sa stanem ninjom?

  Časom :) Takéto označenie (nin) dostáva starší žiak, keď naplní určitú energetickú úroveň nie len v kultivácii vlastného tela, ale aj v spôsobe myslenia a života. Nie je to hrdosť k príslušnosti, je to stav tvojho bytia, ktoré nerozlišuje trénovanie a ostatné. Už je len životná existencia bez tohto delenia.

 11. Používajú sa aj smrteľné techniky?

  Väčšina techník, ak je dobre prevedená, je v kategórii ťažkého ublíženia na zdraví, preto sa všetky techniky nacvičujú v pomalom tempe, aby sa telo dokázalo na ne prispôsobiť a potom reagovalo adekvátne.

 12. Treba zvládnuť veľa techník?

  Stačí si prejsť obsah webovej stránky, kde je toho naozaj veľa. Učí sa to, ako jeden celok, kde všetky časti na seba nadväzujú a sú medzi sebou prepojené. Potom už to nepripadá až tak obsiahle. Všetko sa dá naučiť časom, rokmi, stáročiami, životmi, len treba zotrvať v snažení.

 13. Musím sa učiť veci od znovu, keď som absolvoval iné spôsoby boja?

  Musí sa prejsť stanoveným postupom, len niektoré časti nám budú známe a rýchlo ich zvládneme, iné si budeme musieť osvojiť. Jedinou prekážkou je naše telo a spôsob myslenia, ktoré nedovoľuje použiť všetko čo vieme. Väčšinu techník ovládame, máme ich v sebe, iba treba nájsť spôsob, ako ich znovu rozvinúť.

 14. Príprava na skúšku staršieho žiaka má stanovený čas? Do kedy sa môžem pripravovať?

  Nemá stanovené žiadne časové obmedzenia. Ku skúške pristupujete vtedy, keď ste vnútorne presvedčený, že ju zvládnete. Preto nebýva hromadná, ale individuálna, ako sa kto pripraví. Najviac času zaberie príprava a zvládnutie vlastnej zostavy, preto rok je časové minimum na celkovú prípravu.

 15. Môžem sa učiť vo vašej škole aj keď nemám vzťah k boju, alebo zastávam pacifistický názor?

  Učíme spôsobu života. Je to ako byť samostatný, vedieť sa obhajovať a obraňovať, rozvíjať svoje myslenie a chápanie sveta aj dianí okolo seba. Nevytvárať si protirečenia a byť sám sebou. Prispôsobovať si všetko pre seba, na základe momentálne chápanie a vnímanie, spôsobom, ktorý ma ďalej obohacuje. Na prvý pohľad vidíme len tú bojovú stránku, ale tá je previazaná s ostatnými časťami a keby nebola, nehovorili by sme o umení. Nespájalo by sa telo, duch a duša v jeden celok. Zároveň bez nich, by to bolo už čosi iné, ako to, čo prezentuje škola.

 16. Môžem sa učiť len niektorú časť z výučby školy, ktorá ma zaujíma?

  Je taká možnosť, pokiaľ daná oblasť je zaradená v možnosti samostatného štúdia a prejaví o ňu záujem viacero uchádzačov. Tento rozsah sa mení podľa záujmu, preto je najlepšie sa obrátiť priamo na školu, ohľadne danej možnosti.

 17. Aký štýl vlastne vyučujete?

  Ide o vnútorný štýl, lebo podstatou je pripraviť žiaka na prácu s vnútornou energiou, ktorú rozvíja ako starší žiak. Tu zlaďuje svoje pohyby tela s tokom energie a jej zmenami. Naplno rozvíja podstatu: "Minimálnou námahou, maximálny účinok.“

 

Návrat na hlavnú stránku